Privacy beleid

Hoe we omgaan met persoonsgegevens

Home / Privacybeleid

Jojo jeans, gevestigd aan Grote Spuistraat 13, 3311 GE Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Jojo jeans
Grote Spuistraat 13
3311 GE Dordrecht
078 6312820
www.jojojeans.nl

KVK-nummer 56810415
BTW-nummer NL180242817B01

Josien Malschaert is de Functionaris Gegevensbescherming van Jojo jeans. Zij is te bereiken via info@jojojeans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jojo jeans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag Op de website https://www.jojojeans.nl
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer deze wordt gebruikt om een betaling tot stand te laten komen bij een online bestelling op website https://www.jojojeans.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jojojeans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jojo jeans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief dit gebeurt alleen als je je inschrijft daarvoor
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Jojo jeans analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Jojo jeans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Jojo jeans neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jojo jeans) tussen zit. Jojo jeans gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Voor de webshop www.jojojeans.nl wordt het programma WordPress gebruikt. Verder verwacht Jojo jeans geen gevolgen met betrekking tot de privacy van de online bezoeker op https://www.jojojeans.nl doordat de webshop met WordPress is gemaakt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jojo jeans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bestellingen > Bewaartermijn van de persoonsgegevens is 7 jaar, de reden dat de personalia van de bestellingen voor 7 jaar worden bewaard is omdat belastingaangifte moet worden gedaan en wij deze bestelgegevens daarom 7 jaar moeten bewaren.
Google Tracking informatie surfgedrag persoonsgegevens > Bewaartermijn van de Google tracking informatie en surfgedrag is 2 jaar, de reden dat de Google tracking informatie ook wel (Google Analytics genoemd) voor 2 jaar wordt bewaard is omdat Google deze gegevens 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jojo jeans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jojo jeans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jojo jeans jouw
persoonsgegevens aan andere derden. Door een bestelling te plaatsen op https://www.jojojeans.nl gaat u hiermee akkoord.

Mollie online betalingsverwerker: Categorie Bestellingen; Het doel van Mollie is om een veilige online betaling te creëren tussen klant en https://www.jojojeans.nl. De gegevens van de naamhouder van de bankrekening, IBAN rekeningnummer en het bedrag van de bestelling die wordt geplaatst op https://www.jojojeans.nl worden opgeslagen door Mollie.

Google: Categorie Google Analytics; Door de website https://www.jojojeans.nl te bezoeken slaat Google Analytics het surf gedrag op. Dit surfgedrag gebruikt Jojo jeans uitsluitend voor het verkopen van zijn producten en het optimaliseren van zijn website. De gegevens die Google Analytics allemaal opslaat zijn Geslacht, Land, Leeftijd, Type Browser, Desktop formaat ( Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone), de tijd die je surft op de website https://www.jojojeans.nl, de producten die je aanschaft online op https://www.jojojeans.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jojo jeans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jojo jeans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar ]

Waarom zijn Cookies nodig

Met de functionele cookies doen we kennis op over de werking van de webshop jojojeans.nl. Producten in je winkelmandje plaatsen. Inloggen met je eigen inloggegevens. Allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken. Jojo jeans-sessie. Doel: Tijdelijk informatie van je sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als je een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult. Met de analyserende cookies doen we ook kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze webshop https://www.jojojeans.nl elke dag weer een beetje beter te maken. Google Analytics. Doel: Met Google Analytics meten we hoe je jojojeans.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. (via welke partnersite(s) je onze webshops bezoekt, bijvoorbeeld via Google AdWords of Facebook) Deze kennis gebruiken we om onze webshop te verbeteren. Zonder deze cookies missen we belangrijke data. Hierdoor zien we niet hoe je onze webshop gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen. Ook gebruiken we deze kennis voor Re-marketing. Zo kunnen we je helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij jou past door je aanbiedingen te laten zien van producten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jojo jeans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jojojeans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jojo jeans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jojo jeans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jojojeans.nl

Veilige betaling en verzending via:
iDeal logo Paypal logo Mastercard logo Bancontact logo Postnl logo

Jojo jeans

Grote Spuistraat 13
3311 GE Dordrecht
T: 078 6312820
E: info@jojojeans.nl

Telefonisch bereikbaar di t/m za 11:00 tot 17:00

Openingstijden

Vrijdag: 11.00 - 17.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00