Algemene voorwaarden

De regels van Jojo jeans

Home / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Jojojeans is een winkel in merkkleding voor dames en heren welke is gevestigd in de Grote Spuistraat 13 te Dordrecht. Jojojeans.nl is de bijbehorende online winkel, welke via http://www.jojojeans.nl bezocht kan worden.
 2. Jojojeans(.nl) heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en Aanbiedingen

 1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven in de webwinkel en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Jojo jeans in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.
 2. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 3. Jojojeans(.nl) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 3. Betaling

 1. Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
 2. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
 3. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

Artikel 4. Verzendkosten

 1. Er zijn geen verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland. Verzenden binnen Nederland is gratis, ongeacht de grootte van de bestelling.  De verzendkosten voor bestellingen naar België is bij een bestelling vanaf € 65,00 ook gratis!  Onder dit bedrag rekenen wij € 5,00. De verzendkosten naar Duitsland bedragen € 7,50. Voor alle andere landen zijn de verzendkosten op aanvraag.
 2. Bij retourneren graag via email de reden hiervan aangeven of een notitie toevoegen aan het pakketje. Het retour sturen van een bestelling is op eigen kosten van de klant. Het pakketje moet retour gestuurd worden naar de winkel: Jojo jeans, Grote Spuistraat 13, 3311 GE Dordrecht.

Artikel 5. Levering

 1. Jojojeans(.nl) besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan Pakketdienst QLS . Bestellingen worden via DHL Parcel verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
 2. Jojojeans(.nl) streeft ernaar om bestellingen binnen 1-3 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen. Let op: Bestellingen die gedaan worden op vrijdag na 13.00 uur worden op de dinsdag erna verzonden!
 3. Jojojeans(.nl) zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt —hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen— of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. Jojojeans(.nl) heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
 4. Jojojeans(.nl) is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

Artikel 6. Annuleren

 1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.

Artikel 7. Ruilen en Retourneren

 1. Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren.
 2. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor de klant.
 3. Voor retourneren en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden: Stuurt u het pakketje, op eigen kosten, retour naar de winkel: Jojo jeans, Grote Spuistraat 13, 3311 GE Dordrecht.

  1. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. (ingaande op de dag van aflevering van het artikel op het aangegeven afleveradres)
  2. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met alle aangehechte artikelkaartjes en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
  3. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.
  4. Als u het pakketje wilt omruilen, stuurt u dan een mailtje naar info@jojojeans.nl met de gewenste, nieuwe artikelen en de artikelen die retour komen. Bij ruiling van een artikel zijn de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor Jojo jeans. Met andere woorden, bij ruiling stuurt Jojo jeans u kosteloos een nieuw/ander artikel toe!

Artikel 8. Voorraad

 1. Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Jojojeans(.nl) zal in dit geval voor terugbetaling zorg dragen.

Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid

 1. Jojojeans(.nl) garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder artikel 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
 3. Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Jojojeans(.nl) een aankoopbewijs.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Jojojeans(.nl) de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Jojojeans(.nl) vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Jojojeans(.nl) te retourneren en het eigendom daarover aan Jojojeans(.nl) te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Jojojeans(.nl), u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de product­aansprakelijkheid, dan is Jojojeans(.nl) niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze Algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
 8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Jojojeans(.nl) beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
 9. Onverminderd het bovenstaande is Jojojeans(.nl) niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

Artikel 10. Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Jojojeans(.nl).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Artikel 11. Copyright beeld- en tekstmateriaal

Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 12. Klachten

 1. Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk via e-mail te melden en foto’s toe te voegen van de betreffende klacht. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan door telefonisch contact (op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail te sturen naar info@jojojeans.nl.
 2. Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet, bijvoorbeeld het kledingstuk vertoont na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

De garantietermijn op de kleding is 2 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 6 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van uw vernemen. U kunt op werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen (+31 (0)78 6312820) of een mail sturen aan info@jojojeans.nl.

 1. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

U kunt uw klacht aan ons richten via de volgende manieren:

Schriftelijk: Jojo jeans t.a.v. mevr. J. Malschaert, Grote Spuistraat 13, 3311 GE Dordrecht

Telefonisch: +31 (0)78-6312820 E-mail: info@jojojeans.nl

Veilige betaling en verzending via:
iDeal logo Paypal logo Mastercard logo Bancontact logo Postnl logo

Jojo jeans

Grote Spuistraat 13
3311 GE Dordrecht
T: 078 6312820
E: info@jojojeans.nl

Telefonisch bereikbaar di t/m za 11:00 tot 17:00

Openingstijden

Vrijdag: 11.00 - 17.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00